FHR News Archive

- Cursus Verdiepend en Vergelijkend Bestuursrecht

 
Picture of FHR Secretariat
- Cursus Verdiepend en Vergelijkend Bestuursrecht
by FHR Secretariat - Wednesday, 1 April 2015, 1:55 PM
 

De School of Law van het FHR Lim A Po Institute for Social Studies is toe aan de vierde cursus in de reeks van het 'verdiepend en vergelijkend recht'.

 

De eerste drie cursussen, verzorgd door respectievelijk Prof. Dr. Marc Loth, Prof. Mr. Dr. Maurice Adams en Prof. mr. Alex Geert Castermans & mr. dr. Caspar van Woensel zijn een groot succes geweest.

De vierde cursus staat gepland voor de week van 18 – 23 mei 2015 en zal verzorgd worden door Prof. Dr. Tom Barkhuysen en Dr. Michiel van Emmerik.

Prof. Barkhuysen is hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Dr. Van Emmerik is universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht. Beide zijn verbonden aan de Universiteit van Leiden.

Op bijgevoegde flyer is de informatie van de cursus weergegeven.

 

Deze cursussen zijn bestemd voor leden van de rechtelijke macht, advocaten en andere juristen met kennis en bij voorkeur tenminste 3 jaren ervaring in de beoefening van het recht.

De cursussen worden verzorgd in het Nederlands, maar met het oog op het rechtsvergelijkend aspect is kennis van de Engelse taal gewenst.

 

De sluitingsdatum voor inschrijving is 27 april 2015.