FHR News Archive

- Diploma uitreiking FHR - Erasmus Diplomaprogramma Zorgmanagement

 
Picture of FHR Secretariat
- Diploma uitreiking FHR - Erasmus Diplomaprogramma Zorgmanagement
by FHR Secretariat - Wednesday, 17 August 2016, 9:50 AM
 

Minister van Volksgezondheid reikt diploma’s uit aan 20 afgestudeerden van het FHR-Erasmus Diploma Programma Zorgmanagement.

Op vrijdag 12 augustus heeft het FHR Lim A Po Instituut i.s.m. het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur voor de tweede maal succesvol het éénjarig Diploma Programma Zorgmanagement afgerond. Twintig managers uit zorginstellingen mochten die avond uit handen van de Minister van Volksgezondheid hun diploma in ontvangst nemen.

Het programma welke bestemd is voor directeuren, managers en professionals met een management taak in de gezondheidszorg van zowel overheid als private sector organisaties, heeft tot doel kennis, vaardigheden en het vermogen van deze leidinggevenden uit te breiden en tegelijkertijd te combineren met een vergroot analytisch vermogen en ondernemerschap.

Het curriculum bestaat uit 8 modules verspreid over 1 jaar met onderwerpen als het Zorglandschap, Kwaliteitsbeleid, Patiënt veiligheid, Financieel Management en Leiderschap. De lessen worden verzorgd door middel van hoorcolleges, groepsdiscussies en presentaties en aan het einde van iedere module dienen de deelnemers een individuele opdracht in waarop ze beoordeeld worden.

Aan het einde van het programma weten de deelnemers wat de essentiële onderdelen zijn voor het besturen en managen van een zorginstelling en kunnen ze deze kennis toepassen in de praktijk om zodoende verbeteringen te realiseren.

In zijn toespraak legde de Minister de nadruk op het belang van continue (bij)scholing van alle actoren binnen de gezondheidszorg en bedankte FHR voor de rol die zij hierin vervult. Hij sprak zijn waardering en felicitaties uit aan alle geslaagden. Mevrouw Wijngaarde-van Dijk, Directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, vroeg bijzondere aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en voor het verscherpen van de rechten van patiënten in Suriname. De algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, die als vertegenwoordiger van de deelnemers ook het woord voerde, vindt deelname van directies aan dit Programma van groot belang alsook de rol van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) en de nauwe samenwerking van alle stakeholders met het Ministerie van Volksgezondheid.

FHR feliciteert de 20 geslaagden en hoopt dat de missie van dit programma - namelijk de verbetering van de besturing van de organisatie en van de kwaliteit van de geleverde zorg d.m.v. kennis en vakmanschap van managers en professionals in de zorg - daadwerkelijk tot uiting zal komen wanneer de geslaagden de aangeleerde theorie in de praktijk zullen toepassen.

De 20 geslaagden:

AZP: Desire Bruinhart, Shirley Heath, Jacintha Wolff, Madelon Vlieri, Giovanni Manhoef en Caroline Viereck;

‘s Lands Hospitaal: Denise Lang, Angele Mendeszoon, Esther Daro en Joyce Kloppenburg

Diakonessenhuis: Giovanni Playfair, Sawitridebie Manna en Weena Matai

PCS: Dayasankar Mathoera, Herman Jintie, Farida Kohinor, Anuska Ramgolam en Ilaisha Rodjan

SZF: Jolanda Pronk

RGD: Sachida Sewgobind

Zie starnieuws bericht: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/36950